دانلود رایگان


بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی - دانلود رایگاندانلود رایگان محلول به ترکیب همگن دو یا چند ماده گفته می­‌شود منظور از ترکیب همگن این است که اجزای تشکیل دهنده مخلوط در یک فاز باشند و اجزاء آن قابل تفکیک از یکدیگر نیست

دانلود رایگان
بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف...چکیده
واژه های کلیدی
مخلوط­های دوتایی، معادله ردلیچ -کیستر، خواص اضافی، نظریه پریگوگن-فلوری-پترسون، ضریب انبساط دمایی اضافی
عنوان فهرست مطالب صفحه
E............ 55
E 76
عنوان فهرست جداول صفحه
.... 34
.... 37
.... 38
.... 39
.... 40
.... 42
.................................................... 42
.......................................................................... 43
............................................................................... 44
.... 45
.... 46
.... 46
.... 47
.... 47
.... 48
عنوان فهرست اشکال صفحه
Uشکل........................... 15
.... 39
.... 40
. 67
. 68
.... 70
.... 72
.... 72
.... 73
.................................................. 73
................................................ 74
. 74
.... 76
.... 76
.... 77
.... 78
.... 79
.... 81
.... 82
.... 83
.... 83
.... 84
.... 85
.... 85
فصل اول: مقدمه
مخلوط­های دوتایی
­گویند. حلال در هر فاز فیزیکی باشد، محلول هم در همان فاز خواهد بود. محلول­ها نقش بسیار مهمی در مطالعات علمی و تحقیقاتی دارند زیرا اکثر پدیده­های شیمیایی و بیوشیمیایی در فاز محلول انجام می­گیرد. سیستمهای دوتایی از نقطه نظرهای متعددی حائز اهمیت می­باشند خواص شیمی فیزیکی مخلوط دوتایی از دو نقطه نظر نظری و عملی برای درک نظریه مایع اهمیت دارد ]1[. خواص ترمودینامیکی محلول­های مایع دوتایی اغلب براساس توابع اضافی هما­نند حجم مولار اضافی، آنتالپی اضافی و انرژی گیبس اضافی، مطرح می­شوند،­ مطالعه این خواص ترمودینامیکی و درجه انحراف آن از حالت ایده آل در درک طبیعت بر همکنش­های بین مولکولی میان دو محلول و همچنین به عنوان یک روش کمی و کیفی برای استنباط اطلاعات مربوط به ساختار مولکولی و نیروهای بین مولکولی بسیار مفید است [3,2].
­باشد [5].
4H8SO2 دارای جرم مولکولی 17/120 گرم بر مول می­باشد که به شکل مایع خالص بی­رنگ است اما در صنعت اغلب در رنگ زرد روشن به علت برهمکنش با هوا می باشد که که بطور وسیع در صنعت نفت برای بازیافت ترکیبات آروماتیک و دیگر ترکیبات آلی با روش استخراج مایع[1] بکار می­رود و همچنین در استخراج گاز برای خالص­سازی و تصفیه بخار گاز طبیعی استفاده می­شود و برای جزء جزء کردن اسید چرب به اجزای اشباع و غیر اشباع، به عنوان حلال واکنش برای تهیه پیریدین، ایزوسیانات، تهیه دارو و همچنین فرآیند پلیمریزاسیون کاربرد و اهمیت ویژه­ای دارد [7,6].
­های تجربی با معادله ردلیچ کیستر ارتباط داده شده و اثرات ساختاری از جمله تغییرات طول زنجیر در میزان برهمکنش بین مولکولی به بحث گذاشته شد ]14[.
­های بین مولکولی توسط خواص ترمودینامیکی اضافی مخلوط­ها به شرح زیر است:
­های غیر مشابه
­شود
فصل دوم: مبانی نظری
2-1- گرانروی [6]

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بررسی برخی خواص ترمودینامیکی


سیستم های دوتایی شامل سولفولان


کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره مباني نظري جذب نيروي انساني در

156 بررسی اندركنش سازه و فونداسیون در ساختمانهای

تحقیق درباره تولبد اتانول بوسیله موکور ایندیکوس

تحقیق درباره ويروسهاي كامپيوتري

دانلود گزارش کارآموزی اجراي يك سازه.

آپانديس

مواد قالبگیری 12 ص

سرقفلی در حقوق ایران

پاورپوینت آبیاری

پاورپوینت آبیاری