دانلود رایگان


بررسی رابطه بین حل مسئله ،مهارتهای زندگی و سلامت - دانلود رایگاندانلود رایگان مهارت های زندگی وحل مساله به مجموعه ای ازتوانایی ها گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت ومفید را فراهم می آورد،این توانایی،فرد را قادر می سازد که ضمن پ

دانلود رایگان
بررسی رابطه بین حل مسئله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه... 1-3 اهمیت وضرورت تحقیق
1-4 اهداف تحقيق
1-4-1 اهداف اصلی
1-4-2 اهداف فرعی
1-5 سؤالات تحقیق:
1-5-1 سوال اصلی:
1-5-2 سوالات فرعی:
1-6فرضيه‏هاي تحقیق:
1-6-1 فرضیه اصلی:
1-6-2 فرضیه های فرعی:
تعريف نظری و عملیاتی متغیرها:
تعریف نظری حل مسئله: فرآیند شناختی ،عاطفی،رفتاری است که بواسطه ان افراد تلاش می کنند،برای مسائلی که در زندگی روزمره با آن مواجه می شوند ،راحل موثر وانطباقی پیدا کنند(دیزریلا ونزو[19]،1990،جفه دیزریلا[20]،2009).
تعریف عملیاتی حل مسئله: در این تحقیق برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه هپنر وپترسن (1982)استفاده شده است .با توجه به زیر مقیاس های پرسشنامه،دامنه نمرات زیر مقیاس اعتماد به حل مسائل بین 11-66 ،دامنه نمرات زیرمقیاس سبک گرایش –اجتناب16-96،دامنه نمرات زیر مقیاس کنترل شخصی5-30 ودامنه نمره کل پرسشنامه 32-192می باشد.این پرسشنامه برمبنای 6سطح مقیاس لیکرت با نمرات پایین نشان دهنده بالاترین سطح آگاهی از توانایی های حل مساله است.
تعریف نظری مهارتهای زندگی: مهارتهای زندگی به مهارتهای شخصی واجتماعی گفته می شود که کودکان و نوجوانان باید آنها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود ،انسانهای دیگر وکل اجتماع به طور شایسته ،موثر و مطمئن رفتار نمایند(نجفی وهمکاران1391).
تعریف عملیاتی مهارتهای زندگی:در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه ده مهارت زندگی دانش آموزان دبیرستانی(خدادادی1390)استفاده شده است .عبارات پرسشنامه چهارگزینه ای بوده وبه روش لیکرت به طورت مستقیم ومعکوس نمره گذاری می شود.عبارات هر خرده مقیاس،ده عبارت است.در سوال هایی که به روش مستقیم نمره گذاری می شوند،برای گزینه کاملا موافقم4،موافقم3،مخالفم2،و کاملا مخالفم1نمره تعلق می گیرد.سوال هایی که به روش معکوس نمره گذاری می شود.برای گزینه کاملا موافقم1،موافقم2،مخالفم3،و کاملا مخالفم4نمره تعلق می گیرد.نمره نهایی عبارت است از مجموع امتیازات فرددر پاسخ به سوالهای پرسشنامه که دامنه آن بین 100تا 400است.
تعریف نظری سلامت روان:سازمان بهداشت جهانی (1994)سلامتی را رفاه کامل جسمی-روانی واجتماعی تعریف می کندواینکه فرد توانایی سازگاری با محیط درون وبیرون را داشته باشد(گاطع زاده1390).
تعریف عملیاتی سلامت روان:در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات مربوط به سلامت روان دانش آموزان از پرسشنامه گلدنبرگ[21] وهیلر[22](1972)استفاده شده است.این پرسشنامه 28 ماده ودارای چهارزیر مقیاس است.دامنه نمرات زیر مقیاس ها 0-6(هیچ یا کمترین حد)7-11(خوب)12-16(متوسط)17-21(شدید)می باشد.همچنین دامنه نمرات در کل پرسشنامه 0-22(هیچ یا کمترین حد)23-40(خوب) 41-60(متوسط) 61-84(شدید) است.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بررسی رابطه بین حل مسئله


مهارتهای زندگی و سلامت روان


دانش آموزان مقطع متوسطه


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله آمار چیست

طرح کسب و کار پوشال کولر

ايمني در صنعت (3)(ايمني ساختمان و بالابرها) Structural

بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر بهره وری

دهان

تخت جمشید

كتاب اموزشي استراتژي طراحي شبكه

ورزش های ویژه پوکی استخوان

کتاب سینمای ایران

تحقیق درباره علم آمار و تاریخچه ی آن