دانلود رایگان


مبانی مخابرات - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد اسلاید : 29 به نام خدا مبانی مخابرات مقدمه رشته مخابرات یکی از رشته های مهندسی برق می باش

دانلود رایگان
مبانی مخابراتفرمت فایل: پاورپوینت - powerpoint,
( -- قابل ویرایش )
به نام خدا مبانی مخابرات مقدمه رشته مخابرات یکی از رشته های مهندسی برق می باشد. اکثر سیستم های گیرنده- فرستنده از سیستم های مخابراتی بهره می گیرند. این سیستم ها شامل یک فرستنده و یک گیرنده و یک کانال مخابراتی می باشند. یکی از ساده ترین سیستم های مخابراتی سیستم صدای انسان می باشد که شکل آن در زیر آمده است. در این سیستم حنجره انسان به عنوان فرستنده و گوش انسان به عنوان گیرنده و نخ به عنوان کانال عمل می کند. همچنین صدا به عنوان پیام عمل می کند. TRANSMITTER فرستنده = RECEIVER=گیرنده CHANNEL=کانال MESSAGE=پیام در زمان های قدیم بشربرای ارتباط با یکدیگر از علائمی از قبیل دود، صدای طبل، انعکاس نور استفاده می کرده است.کاربرد این روش ها بعد مسافت را زیاد می کرده است ولی پیام به صورت محرمانه باقی نمی ماند. سر انجام در سال 1876 الکساندربل اولین سیستم تلفن را اختراع کرد.با پیشرفت علم مخابرات سیستم های بی سیم اختراع شد و سرانجام سیستم تلفن همراه به صورت متنوع ایجاد شد. با استفاده از تلفن همراه می توان پیام متنیSMS ، پیام کوتاه صوتی VMS، پیام کوتاه چندرسانه ایMMS فرستاد. مخابرات نوری در حالت فعلی جای گزین سیستم های مخابراتی سیمی شده است و باعث پیشرفت زیادی در مخابرات با سیم شده است. اجزای سیستم های مخابراتی و نحوه ارتباط رادیویی هر سیستم مخابراتی از اجزای زیر درست شده است. 1- فرستندهTRANSMITTER 2- گیرنده RECEIVER 3- کانال CHANNEL در سیستم مخابراتی ساده، فرستنده دهان انسان و گیرنده گوش انسان و کانال هوا می باشد.در زیر سیستم مخابراتی رادیویی نشان داده شده است. در این سیستم از طریق آنتن فرستنده امواج به فضا ارسال می شود و از طریق آنتن گیرنده امواج از فضا گرفته می شود. کانال مخابراتی فضای بین فرستنده و گیرنده می باشد. باید دقت کرد امواج با سرعت نور حرکت می کنند و کانال مخابراتی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار دارد. عوامل موثردر سیستم های مخابراتی سیگنال های مخابراتی از هنگام تولید ، ارسال و دریافت مسیرهای متفاوتی طی می کنند لذا تحت عواملی ناخواسته قرار گرفته و دست خوش تغییرات می شوند. این عوامل عبارتند: 1- تضعیف 2-اعوجاج 3- نویز 4- تداخل NOISE نویز یا اغتشاش نویز عبارت است سیگنال الکتریکی غیر تصادفی و تصادفی پیش بینی نشده که در داخل یا خارج سیستم تولید می شود. حرارت یک نوع نویز داخلی است. منابع انسانی ، مدارهای کلید زنی و جرقه زنی، خطوط ولتاژقوی نویز خارجی می باشند. دسته بندی فرکانس ها فرکانس های مختلف در مدارهای الکترونیکی رفتارهای مختلفی از خود نشان می دهند. همین رفتار متفاوت باعث می شود هر کدام کاربرد خاصی داشته باشند و دسته بندی می شوند. ابتدا واحدهای فرکانس نام برده می شود. تقسیم بندی عمومی فرکانس ها تفسیم بندی فرکانس ها دارای تنوع زیاد دارند لذا به تفسیم بندی کلی اشاره می شود. تقسیم بندی فرکانس ها به روش دیگر فرکانس های کم و رادیویی را به محدوده های کوچکتری تقسیم بندی می کنند.در این روش توان های ده در سه ضرب شده است. محدوده فرکانسی هایی که باید به خاطر سپرد محدوده فرکانس های زیر را باید به خاطر سپرد. 1- سیگنال DC: فرکانس آن صفر است و بیشتر به عنوان منبع تغذیه به کار می رود. 2- فرکانس ده تا یک کیلو هرتز:این فرکانس ها در مولد قدرت و نیروگاها و خطوط انتقال به کار می روند. 3- فرکانس های صوتی: این فرکانس ها در محدوده 20 هرتز تا 20کیلو هرتز می باشند. این فرکانس ها در محدوده گویش و شنوایی انسان قرار دارند. 4- امواج اولتراسونیک یا ماورای صوت: این امواج در محدوده 20 کیلو هرتز تا 2 مگاه هرتز می باشند. برای کنترل از راه دور استفاده می شود. 5- فرکانس های تصویر یا ویدئو: این فرکانس ها در محدوده 50 هرتز تا 5 مگاه هرتز قرار دارد و فرکانس های تصویر و ویدئو را تشکیل می دهد. 6- فرکانس رادیویی خیلی کمVLF :این فرکانس ها در محدوده 3کیلو هرتز تا 30کیلو هرتز می باشند. امروزه به عنوان سیگنال رادیویی مورد استفاده قرار نمی گیرد. 7- فرکانس رادیویی کمLF: این فرکانس ها در محدوده 30کیلو هرتز تا 300 کیلو هرتز قرار دارند. در گیرنده های قدیمی استفاده می شده است. 8- فرکانس های رادیویی متوسط: محدوده این فرکانس ها 300 کیلوهرتز تا 3 مگا هرتز می باشند.باند موج متوسط رادیو را پوشش می دهد. 9- فرکانس رادیویی زیاد HF : محدوده این فرکانس ها سه تا سی مگاه هرتز می باشد.موج کوتاه رادیورا تشکیل می دهد. 10- فرکانس رادیویی خیلی زیاد VHF : محدوده این فرکانس ها 30 مگا هرتز تا 300 مگا هرتز می باشد. فرکانس رادیویی آماتور و کانال های تلویزیون را تشکیل می دهد. 11- فرکانس رادیویی خیلی خیلی زیاد : محدوده این فرکانس 300 مگا هرتز تا 3 گیگا هرتز می باشد. کانال UHF تلویزیون و موبایل را تشکیل می دهد. 12- فرکانس رادیویی فوق العاده زیادSHF : محدوده این فرکانس 3 گیگا هرتزتا 30 گیگا هرتزمی باشد. 13- فرکانس رادیویی بی نهایت زیادEHF: محدوده این فرکانس 30 گیگا هرتزتا 300 گیگا هرتزمی باشد. SHFو EHF باند میکروویو را تشکیل می دهد. 14- امواج نورانی: فرکانس های بیشتر از 1000 گیگا هرتز را شامل می شود.طیف نور مرئی و غیر مرئی تشکیل می دهد. تجزیه و تحلیل شکل موج و طیف فرکانسی شکل موج را می توان در دو حوزه نشان داد. این دو حوزه عبارتند: 1- حوزه زمان 2- حوزه فرکانس حوزه زمان هرگاه امواج الکتریکی را بر اساس تغییرات دامنه بر حسب زمان رسم شود سیگنال در حوزه زمان ترسیم می شود. باید توجه کرد در حوزه زمان محور افقی بر حسب زمان و محور عمودی بر حسب دامنه درجه بندی می شوند. حوزه فرکانس هرگاه امواج الکتریکی را بر اساس تغییرات دامنه بر حسب فرکانس رسم شود سیگنال در حوزه فرکانس ترسیم می شود. باید توجه کرد در حوزه فرکانس محور افقی بر حسب فرکانس و محور عمودی بر حسب دامنه درجه بندی می شوند. در صورتیکه بخواهیم چند سیگنال سینوسی را روی یک دستگاه مختصات نشان دهیم از حوزه فرکانس استفاده می کنیم. در این حوزه ارتفاع هر خط قائم دامنه سیگنال را نشان می دهد. هر خط قائم در حوزه فرکانس را مولفه فرکانسی گویند. مجموعه فرکانس های نشان داده شده روی یک محور مختصات، طیف فرکانسی گویند. در شکل زیر نحوه عمل کرد طیف نما نشان داده شده است. در ورودی طیف نما یک فیلتر قابل تنظیم وجود دارد. یک طیف نما اطلاعات زیر را به ما تحویل می دهد. 1- تعداد سیگنال های سینوسی و فرکانس آنها چقدر است؟ 2- کدام سیگنال سینوسی بیشترین دامنه را دارد؟ 3- کدام سیگنال سینوسی کمترین دامنه را دارد؟ نمایش موج مربعی روی طیف نما اگر یک موج مربعی با فرکانس 1 مگا هرتز به یک طیف نما وصل کنیم تعدادی مولفه های فرکانسی در صفحه دستگاه نمایش داده می شود. فرکانس این مولفه ها عبارتند از 1، 3، 5، 7 و... مگا هرتز می باشد. این فرکانس ها مضارب فرد فرکانس اصلی می باشند. مضارب زوج و فرد فرکانس اصلی را هارمونیک گویند. Harmonic از جمع لحظه ای دامنه هارمونیک ها سیگنال اصلی بدست می آید. طیف فرکانسی صوت ابتدا موج را تعریف می کنیم. اگر یک سنگ را داخل آب بیندازیم در آب دایره های هم مرکزی درست می شود که رفته رفته بزرگ می شود. این دایره ها روی آب حرکت می کند. به عبارت دیگر این دایره ها موج می باشند. امواج می توانند انرژی را منتقل کنند. موج: هرگونه اختلال در یک محیط را موج گویند. صوت مجموعه ای از ارتعاشات مکانیکی را صوت گویند. وقتی به یک صفحه فلزی یک ضربه می زنیم ، صفحه مرتعش می شود. ارتعاش صفحه هوای اطراف خود را به ارتعاش در می آورد. ارتعاش هوا به صورت موج منتشر شده و به گوش ما می رسد.پرده گوش انسان نیز مرتعش شده و انسان صدا را می شنود. شکل زیر نحوه انتشار صوت در دیاپازون را نشان می دهد. هنگامی که دامنه صدا بیشترین دامنه را دارد مولکول های هوا فشرده و وقتی که کمترین دامنه را دارد مولکول های هوا باز می شوند. بلندی صوت اگر به یک تار ضربه بزنیم ، تار مرتعش می شود پس از مدتی احساس می کنیم که صدا تضعیف شده است. دامنه سیگنال صوتی را بلندی صوت گویند. هر چه دامنه سیگنال صوتی بزرگ تر باشد صوت بلند تر است. انرژی صوت همه امواج از جمله صوت انرژی را از یک نقطه به نقطه منتقل می کنند. اگر دامنه و فرکانس صوت معین باشند انرژی صوت معین است. انرژی صوت به فرکانس و محیطی که صوت در آن منتشر می شود بستگی دارد. مقدار انرژی صوت در واحد زمان را توان صوت گویند. شدت صوت مقدار توان صوتی در واحد سطح را شدت صوت گویند. شدت صوت بر حسب میکرو وات بر متر مربع یا وات بر سانتی متر مربع سنجیده می شود. محدوده فرکانسی صوت و طیف آن اگر صدای انسان به انرژی الکتریکی تبدیل شود و به یک طیف نما داده شود. طیف فرکانسی صوت ظاهر می شود.
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحقیق درمورد،پاورپوینت درمورد،چزوه درمورد،مقاله درمورد،چروژه درسی و دانشگاهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ثبت نام - panel.e-estekhdam.com

در صورت ثبت نام، Email یا SMS آگهی استخدامی مربوط به شهر (یا استان)، رشته و تخصص مورد نظر ...

استخدام شرکت مخابرات در سال 97 | «ای استخدام»

شرایط همکاری شرکت مخابرات ( منبع : وب سایت مخابرات ) ارزش های شرکت ما – تدین و توکل ...

سوالات استخدامی و مصاحبه | تست دانلود - جزوات و نمونه ...

مبانی قانونی سیاسی اجتماعی {تست} دانلود نمونه سوالات مبانی قانونی، اجتماعی، سیاسی و ...

دانشجوی ایرانی | دانلود کتاب و جزوه | فایل های آموزشی ...

«دانلود کتاب ، جزوه ، اسلاید ، فایل های صوتی و تصویری آموزشی ، همه چیز را رایگان ...

ثبت نام فراگیر پیام نور 96 - iredu.ir

ثبت نام فراگیر پیام نور 96 - ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 96 دفترچه ثبت نام ...

دانشجوی ایرانی | دانلود کتاب و جزوه | فایل های آموزشی ...

«دانلود کتاب ، جزوه ، اسلاید ، فایل های صوتی و تصویری آموزشی ، همه چیز را رایگان ...

ثبت نام - panel.e-estekhdam.com

در صورت ثبت نام، Email یا SMS آگهی استخدامی مربوط به شهر (یا استان)، رشته و تخصص مورد نظر ...

فهرست دانشگاه‌های ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دانشگاه‌های دولتی. در حال حاضر علاوه بر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به ...

سوالات استخدامی و مصاحبه | تست دانلود - جزوات و نمونه ...

مبانی قانونی سیاسی اجتماعی {تست} دانلود نمونه سوالات مبانی قانونی، اجتماعی، سیاسی و ...

مجموعه سوم کتابهای طراحی و نقاشی؛ طبیعت و حیوانات – بر بال ...

بر بالهای کتاب اولین و بزرگترین مرجع معرفی و دانلود رایگان کتابها و مجلات الکترونیکی ...

سامانه جامع تدریس خصوصی کشور - دبیربوک دات کام

سامانه جامع تدریس خصوصی کشور - تدریس خصوصی و دسترسي آسان به بانک اطلاعاتي معلمان ...

انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...

مهندسی انرژی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پیشینه. ایجاد رشته مهندسی انرژی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از دهه ۱۹۷۰ میلادی با ...

آموزشگاه موسیقی پارس - parsmusicacademy.ir

هنر نوازندگي موضوعي فراتر از اجراي صحيح نت ها است .در غير اين صورت مي توانستيم به جاي ...

سامانه جامع تدریس خصوصی کشور - دبیربوک دات کام

سامانه جامع تدریس خصوصی کشور - تدریس خصوصی و دسترسي آسان به بانک اطلاعاتي معلمان ...

بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح

سلامت فرد سالمند

مقاله درمورد خواجه نظام الملك طوسي

دانلود پایان نامه ارشد عمران و راهسازی در قالب pdf

تحقیق درباره آموزش الزامي در بهره‌وري نيروي

مدل سازی علّی پویا از دقت و تقویت سیناپسی در

ابراهيم گلستان از نگاهي ديگر

کتاب دردسر خیلی بد برای بچه خرگوش

ابراهيم گلستان از نگاهي ديگر

تکنولوژی پیشرفته سیستم سوخت رسانی