دانلود رایگان


سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد اسلاید : 123 سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات - تاقبل از دهه 1950 فعاليتهاي

دانلود رایگان
سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیراتفرمت فایل: پاورپوینت - powerpoint,
( -- قابل ویرایش )
سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات - تاقبل از دهه 1950 فعاليتهاي نت عمدتاً شامل تعميرات اصلاحي، اضطراری و بعد از خرابي بود (BM, EM,CM) - در دهه 1950 نت پيشگيرانه (PM) رايج شد - در دهه 1960 نت بهره‏ور(PM) Productive Maintenance رواج يافت 1- اصطلاحات نت تا قبل از سال 1970 - در دهه 1970 نت بهره‏ور فراگير (TPM) با استفاده از تجارب قبلي رواج پيدا كرد. 2-نت بهره ور فراگیر TPM TPM يک روش کاري است که توسط کليه کارکنان و به شکل فعاليتهاي گروههاي کوچک به منظور افزایش اثربخشي و بهبود کارتجهيزات در کارخانجات توليدي انجام مي شود. تعريف نت بهره ور فراگير TPM TPM شامل ۵ اصل زير است: - حداکثر نمودن اثر بخشي کلي تجهيزات - ايجاد يک سيستم نت بهره ور براي کل دوران عمر تجهيزات - درگير نمودن کليه بخشهايي که به نحوي با برنامه ريزي استفاده و يا نگهداري تجهيزات سروکار دارند. - درگير نمودن کليه کارکنان از مديران رده اول تا کارکنان توليدي - بهبود و توسعه PM از طريق مديريت انگيزه اي، به عنوان مثال تحت عنوان فعاليتهاي گروههاي کوچک خود ساخته مستقل اصول TPM مزاياي رقابتي در کلاس توليد جهاني مديران براي باقي ماندن در صفحه بازار جهاني به دنبال پياده کردن برنامه هاي زير هستند: برنامه مديريت کيفيت جامع TQM برنامه توليد بهنگام JIT برنامه فعال نمودن کليه کارکنان شرکت TEI به سوالات زير توجه کنيد: آيا توليد محصولات باکيفيت بالا توسط تجهيزاتي که به خوبي نگهداري و تعمير نمي شوند ممکن است؟ آيا توسط دستگاههايي که محصولات را در حدودو تلرانسهاي مجاز توليد نمي کنند مي توان انتظار توليد محصولات با کيفيت عالي داشت؟ آيا اجراي يک برنامه بهنگام (JIT) بکمک تجهيزاتي که داراي قابليت اطمينان پايين بوده و ميزان قابليت در دسترسي کم دارند مقدور است؟ آيا برنامه ي فعال کردن همه کارکنان مي تواند مثمر ثمر شود، اگر مديريت پيشنهادات مفيد و موثر کارکنان را در مورد نگهداري بهتر تجهيزات ناديده بگيرد؟ ۳-۲- مثالهايي از نتايج بکارگيري TPM در شرکتهاي توليدي هزينه: (Cost) C کاهش هزينه هاي توليدي تا ۳۰٪ تحويل: (Delivery) D کاهش موجودي محصولات و اقلام نيمه ساخته ايمني: (Safety) S حوادث غير مترقبه صفر حوادث منجر به ايجاد آلودگي محيط صفر انگيزه: (Motivation) M افزايش پيشنهادات بهبود بين ۵ تا ۱۰ برابر -رسيدن به خود مديريتي کامل- اپراتورها از تجهيزات مانند صاحبان اصلي آنها مواظبت مي کنند بدون اينکه نيازي به توصيه مدير بالاتري داشته باشند. -حذف شکست ماشين آلات و عيوب و ايجاد اطمينان خاطر از اينکه هر کاري شدني است. -تغيير محيط کثيف و چرب و آلوده به محيطي که بطور غير قابل تصوري، درخشان و قابل زندگي باشد. -دادن يک تصور بسيار بهتري به بازديدکنندگان کارخانه در رابطه با شرکت بطوري که احتمال سفارشات بيشتر توسط آنان را افزايش مي دهد هشت فعاليت اساسي TPM عبارتند از: ۱ بهبود مستمر Focused Improvement ۲ نت مستقل خودکار Autonomous Maintenance ۳ نت برنامه ريزي شده Planned Maintenance ۴ آموزش و تعليم Education & Training ۵ مديريت به هنگام Early Management ۶ نگهداري کيفي Quality Maintenance ۷ فعاليتهاي بخشهاي اداري و پشتيباني Administrative & Support Department Activities ۸ مديريت ايمني و محيط زيست Safety & Environment Management بهبود مستمر، فعاليتهايي است که توسط تيمهاي پروژه متداخل مانند مهندسين توليد- پرسنل بخش نت و اپراتورها انجام شده و هدف آن به حداقل رسانيدن زيانهای شش گانه ای است که باعث کاهش اثر بخشي و بهره وري تجهيزات مي گردند شش زيان عمده در کارخانه باعث کاهش اثر بخشی تجهيزات و در نتيجه کاهش اثربخشی کل کارخانه میشود ۱- توقف ماشين به علت خرابيهاي اضطراري ۲- رکود ماشين به علت تنظيم و آماده سازي ماشينها براي شروع هر توليد جديد ۳- بيکاريها و توقفهاي کوتاه مدت و حرکات بدون توليد (عملکرد سنسورها- گير کردن مواد اوليه و قطعات در مسير و ..) ۴- کاهش سرعت توليد (يا کاهش ظرفيت توليد) (به دليل اختلاف بين سرعت اسمي و عملي) ۵- زيانهاي ناشي از توليد محصولات معيوب و دوباره کاريها در زمان توليد عادي ۶- کاهش توليد و توليد ضايعات در فاصله زماني بين شروع راه اندازي ماشين و رسيدن ماشين به وضعيت عادي تولید با دو نوع فعاليت اثر بخشي تجهيزت افزايش مي يابند: کمي: افزايش قابليت دسترسي تجهيزات و رساندن کارایی تجهيزات در حد سرعت مطلوب کيفي: کاهش ميزان محصولات توليدي معيوب = اثر بخشي کلي تجهيزات قابليت دسترسي تجهيزات نرخ کارآيي تجهيزات* نسبت کيفيت توليدات * عوامل موثر بر اثربخشی TPMبا بهبود عوامل موثر بر اثربخشي تجهيزات، اثربخشي کلي را افزايش مي دهد: قابليت دسترسي تجهيزات: با حذف خرابيهاي اضطراري و ضايعات آماده سازي و تنظيم بهبود مي يابد. نرخ کارآيي تجهيزات: با حذف ضايعات کاهش سرعت و ضابعات بيکاريهاي کوتاه مدت افزايش مي يابد. نسبت کيفيت توليدات: با حذف اشکالات در فرآيند و در زمان راه اندازي هر توليد بهبود مي يابد. اهداف TPM در مورد ۶ خسارت عمده بشرح زير است: هدف TPM در مورد ۶ خسارت عمده بشرح زير است: مثال: اندازه گيري اثربخشي يک پرس تزريق پلاستيک محاسبه اثر بخشي حذف شش خسارت عمده -بازرسي و تجزيه و تحليل ضعيف روند فرسايش تجهيزات -وجود يک استقرار نامناسب از تجهيزات که امکان بازرسي آنها را مشکل ميکند. -گرد و خاک و آلودگي -مورد بي توجهي قرار گرفتن اشکالات بصورت عمدي و آگاهانه -اهميت اشکالات کمتر از ميزان واقعي خودشان تخمين زده شود. -ناديده گرفتن اشکالات حتي با وجود علايم روشن بروز آنها -شرايط اصلي و بنيادي دستگاه را حفظ کنيد. (تميز کاري – آچارکشي پيچ و مهره ها و ...) -به نحوه صحيح بهره برداري از دستگاه توجه کنيد. -فرسايشها را رفع و رجوع کنيد. -اشکالات و ضعفهاي مربوط به دستگاه را رفع و رجوع کنيد. -مهارتها و تخصصهاي بخش توليد و نت را ارتقاء دهيد. ۱- فواصل بين خرابيهاي تجهيزات (MTBF) را به مقدار تثبيت شده اي برسانيد. ۲- به عمر تجهيزات بيفزاييد. ۳- تجهيزات مستهلک شده را متناوبا تعمير نموده و به وضعيت اوليه برگردانيد. ۴- عمر تجهيزات را پيش بيني کنيد. نتایج بکار گیری روش 4 مرحله ای در کاهش خرابیها -با بکارگيري تکنيک SMED (تعويض قالبها در دقايق منفرد) (Single Minute Exchange of Dies) زمانهاي آماده سازي و تنظيم را کاهش دهيد. -روشهاي آماده سازي و تنظيم را استاندار کنید. 1-تفکيک عمليات آماده سازي دروني و آماده سازي بروني عمليات بروني مانند: آماده نمودن قيد و بستها و ابزارها و قالبها، آماده کردن ميزکار و محل جادادن قطعات، بخشي از عمليات مونتاژ و ...... که میتوان قبل از توقف ماشين انجام داد. عمليات دروني: تنها در شرايطي که ماشين متوقف باشد قابل انجام هستند. مثل: عمليات تعويض قالبها و بستها، عمليات تنظيم مرکز به مرکز 2-سازماندهي و نظم و ترتيب -به دنبال قطعات و ابزار تگرديد. -حرکات غير ضرور ي ننماييد (ميزکار درمحل مناسب قرار داده شود و محلهاي نگهداري به نحوه مناسب تعيين شوند) -از ابزار و قطعات نامناسب استفاده نکنيد 3-تبديل عمليات دروني به عمليات بروني - مونتاژ اوليه -استفاده از قيد و بستهاي سريع و يک حرکتي -حذف تنظيمها -کوتاه کردن زمان آماده سازي دروني (ساده کردن مکانيزم اتصال- انجام عمليات بکمک يکديگر- بهينه کردن تعداد کارگران و تقسيم بهينه کار بين آنها) -توقف به علت وارد شدن بار زياد (برخورد دو قطعه محصول) -توقف در اثر وجود شرايط غير طبيعي در کيفيت (مثلاً چسبندگي) -حرکت بدون توليد (جريان عبور مواد و يا محصول قطع شده است) -سهولت رفع معايب -متفاوت بودن شرايط ايجاد اشکال -تغيير محل وقوع اشکالات -مشخص نبودن دامنه زيانهاي وارده (زمان توقفات – ميزان ضايعات) -توجه به علل بزرگ بروز معايب و ر نتيجه -بي توجهي به عوامل کوچک موثر در بروز اشکالات - تحول در تفکر کساني که در موضوع رفع اشکالات دخيل هستند. تفهيم شود که: - زمينه براي بهبود و بهسازي وجود دارد. - با مقايسه شرايط موجود با شرايط ايده آل، اشکالات نهاني را آشکار سازيد. - هر چيزي را که حالت غير معمول دارد مورد بررسي قرار دهيد خسارات سرعت عبارتست از کاهش توليد به دليل تفاوت بين سرعت اسمي (سرعت استاندارد) با سرعت عملی بهره برداري - ضعف در طراحي تجهيزات - ايجاد تغييرات در خط توليد و يا محصول - بررسي ناکافي مسائلي که در اثر افزايش سرعت بوجود آمده است و در نتيجه کاهش مجدد سرعت 1- به سرعت استاندارد هر محصول برسيد. 2- سرعت استاندارد توليد هر محصول را افزايش دهيد. 3- به سر عت طراحی شده(اسمی) برسيد. 4- از سرعت طراحی شده بالاتر برويد اشکالات نهاني تجهيزات را مشخص نموده و بررسي کنيم که اين اشکالات تا چه حد به نکات زير مربوط هستند و اقدام در جهت اصلاح آنها. - مشکلات حل نشده به علت عدم توجه کافي به برطرف کردن مسائل کوچک طراحي در مرحله مهندسي طرح - مشکلات در مکانيزم و سيستم تجهيزات - غير کارا بودن عمليات نگهداري و تعميرات روزمره - عدم وجود دقت کافي - توليد محصولات معيوب عليرغم تلاش برای از بين بردن اشکالات کيفيت محصول عمدتا به دليل اشکالات مزمن است. دو نوع خسارت کیفی: - خسارات مربوط به توليد محصولات معيوب و غير قابل دوباره کاري - خسارات مربوط به دوباره کاري محصولات معيوب - تشکيل تيمهاي بهبود کيفيت برای کاهش اشکالات مزمن کيفی لازم است. - تيمهای بهبود علل بروز اشکالات کيفی را بررسی و تحليل ميکنند - برخورد با مسئله به روش غلط انجام شده است- دامنه علتها محدود شده و نیز افکار به مسائل فني خاصي محدود شده اند. (به علت تخصصهاي محدود موجود) کليه متغيرها و پارامترهاي ممکن در نظر گرفته نشده اند: (نحوه تنظيم- مقادير تلرانسها، روشهاي نصب، مقادير عوامل و شرايط توليد مانند فشار، سرعت، دما و ...) آشنايي مهندسين به روشهاي دستيبابي به همه متغيرهاي مرتبط با تجهيزات و نحوه بهره برداري از آنها با پرداختن به عوامل زير: - شرايط عملي بهره برداري از هر تجهيز در کارگاه - عمليات آماده سازي و تنظيم - وضعيت تجهيز - پرداختن به عوامل اجرايي در سطح کارگاه علاوه بر بينشهاي مهندسي (مانند عوامل انساني) - اشکالات حاد که به دليل تغييرات ناخواسته پيش مي آيد مانند شکستن ابزار - اشکالات مزمن که حاصل شرايط نامطلوبي است که به تدريج طبيعي شده و نيازبه نوعي راه حلهاي متحول کننده دارد - بازگشت به شرايط اوليه از طريق کنترل شرايط حاضر - تعيين و تثبيت اهداف براي استانداردهاي موجود - مقايسه شرايط واقعي با استانداردهاي موجود - بررسي عوامل کنترلي (مقادير کنترلي) - شناخت کليه عواملی که احتمالا روی کيفيت موءثرند - تثبيت عوامل متغير و پارامترهای علی - تعريف تفاوتهاي مهم و اساسي بين شرايط طبيعی و غير طبيعي -مقايسه شرايط توليد طبيعي با شرايط توليد معيوب -مقايسه محصولات معيوب و سالم از نظر تغييرات و نوسانات حاصله در اشکالات و معايب در طول زمان و با توجه به محل وجود عيب -مقايسه فرآيندها: مقايسه ماشينها و ابزاري که توليد معيوب دارند با ماشينها و ابزاري که توليد سالم دارند. -مقايسه اثرات تغيير قطعات در موارد مونتاژ -مقايسه اثرات تغيير قالبها و ابزار و ... *پيدا کردن ترکيب بهينه قطعات و قالبها و ابزار و ساير عوامل - در گذشته معمولاً کار بهره برداري و نگهداري و تعمير هر وسيله به عهده فرد واحدي بوده بعدها به علت پيچيده تر شدن صنايع و رشد آنها نت به سبک امروزي وارد صنايع شده است. - نت مستقل خودکار عبارتست از انجام بعضي کارهاي نت توسط اپراتورها. - نت مستقل خودکار کمک فراواني به افزايش اثر بخشي تجهيزات مي کند. - باز داشتن تجهيزات از فرسايش و خرابي با استفاده صحيح از آنها و انجام فعاليتها و بازرسيهاي مهم روزانه اي که معمولا پرسنل نت وقت انجام آنرا ندارند. - يادگيري اپراتور از چگونگي کار با دستگاه و مشکلات ممکن و چگونگي جلوگيري از بروز آنها و رفع نقايض جزيي. - ايجاد شرايط اساسي مورد نياز براي اينکه تجهيزات بخوبي نگهداري شوند و اطمينان از وضعيت دستگاه با کمک پرسنل نت. - طرز تشخيص شرايط عادي و غير عادي (توانايي نگهداري دستگاه در حالت عادي) - چگونگی اطمينان حاصل کردن از برقرار بودن شرايط عادي براي دستگاه - آگاهي از چگونگي واکنش سريع در برابر شرايط غير عادي ۱ - تمير کاري اوليه ۲- مقابله با منابع آلوده کننده ۳- تعيين استانداردهاي تميز کاري و روانکاري ۴- بازرسي همه جانبه ۵- استانداردهاي نگهداري و تعميرات خودکار ۶- اطمينان از کيفيت فرآيند ۷- خود نظارتي تعريف: تميز کاري اوليه عبارتست از تميز کردن کلي تمامي ابزار و تجهيزات تا جايي که از آلوده کننده هايي چون ذرات گرد و غبار، براده ها، روغن و خرده هايي که به آنها مي چسبند مبري شوند. -با تميز کاري و لمس تمامي قسمتهاي دستگاه، به عيوب کوچک و متوسط قبل از آنکه به عيوب بزرگي تبديل شوند با خبر شده و در صدد ترميم آنها بر مي آييم. -تميز کاري به توعي همان بازرسي است. - چه مواردي لازم است که به هر اپراتور آموزش داده شود؟ - موارد آموزش داده شده در کجا کاربرد دارد؟ - چگونه مي توان اين موارد را توسعه داد؟ - مديران خط چگونه مي توانند به اپراتور ها در موارد فوق کمک کنند؟ - مهمترين منابع آلوده کننده کدامند؟ - آيا مي توان منابع آلوده کننده را به نحوي حذف کرد؟ - آيا راه بهتري براي تميز کاري وجود دارد؟ و .... -بهبود وضعيت منابع آلوده کننده -از بين بردن منبع آلاينده در محل توليد آن -جلوگيري از پخش مواد آلاينده در صورت عدم امکان از بين بردن آن - بهبود وضعيت قسمتهاي آلوده تجهيزات که تميزکاري آنها مشکلتر است (در صورت عدم امکان از بين بردن منبع آلاينده و يا جلوگيري از پخش مواد آلاينده) - ارائه گزارش کتبي به واحدهاي طراحي مهندسي و طراحي محصول در رابطه با کارهاي انجام شده. - منابع آلاينده اي که به علت محدوديت تکنولوژيکي بوجود مي آيند: اضافات ورقها- تراشه ها و مايعات خنک کننده - توليد آلودگي هاي غير قابل قبول: ضايعات توليدي از خود ابزار (نشت روغن هيدروليک) افتادن تراشه از روي ابزار، نشت مايعات - منابع آلاينده و ابسته به عوامل جانبي: گرد و خاک- حشرات و .... آناليز علت: - تهيه استانداردهاي تميزكاري و روانكاري توسط گروههاي نت مستقل خودكار - تشريح استانداردها و نحوه اجراي آن براي كارگران - توضيح علل بكارگيري استانداردها و مشكلات اجتماعي عدم رعايت آنها - اطمينان از توان اپراتورها براي اجراي استانداردها - دادن امكانات لازم به اپراتورها جهت اجراي استانداردها - خواستن از اپراتورها مبني بر تدوين و تنظيم استانداردها توسط خودشان - بكارگيري انواع محدود روان كننده ها و استفاده از رنگ و كد براي انواع آنها نوع فعالیت: برگزاری دوره های آموزشی لازم برای بازرسی فنی و عیب یابی جهت کارگران اهداف: قابلیت بازرسی چشمی از قسمتهای اصلی و جلوگیری از فرسایش غیر طبیعی و افزایش قابلیت اطمینان، یادگیری نحوه کار تجهیزات و عملیات ساده تعمیراتی و آشنایی با نحوه تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات رهنمودهای مدیریت: تهیه و تدوین دستورالعملهای بازرسیهای فنی و آموزشهای بازرسی و آشنا سازی افراد با نحوه جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات - عدم دادن انگيزه و تحرك براي جلوگيري از فرسايش دستگاهها به اپراتور - عدم دادن وقت كافي براي بازرسي - عدم آموزش مهارتهاي لازم براي بازرسي - عدم تعريف دقيق وظايف بازرسي - ساده كردن بازرسي هاي روزانه (نيازي به بازرسي هاي مفصل نيست بلكه فقط بازرسي به منظور جلوگيري از خطر، خرابي و مسايل كيفيت محصول بايستي باشد) - فواصل زماني بازرسي ها واقع بينانه و منطقي تعيين شوند. از تركيبي از استاندارهاي تميزكاري و روانكاري با استانداردهاي بازرسي تجربي هر گروه، استاندارد نت مستقل خودكار حاصل مي شود. لیست عملیات لازم در نت مستقل خودکار برای بازرسیهای روزمره تهیه شود. - تهيه استانداردهاي نت مستقل خودكار - تجديدنظر در استانداردهاي تجربي تميزكاري و روانكاري - تجديد نظر در استانداردهاي تجربي بازرسي - مقايسه استانداردهاي بدست آمده با استانداردهاي بخش نت - تعيين استاندارد نت مستقل خودكار به منظور به حداقل رساندن زمان صرف شده اپراتورها براي كنترل چشمي - مشخص كردن ناهنجاري هاي ناشي از خرابي داخلي دستگاه از طريق تحليل خرابي هاي ساختاري و عملكردي ابزار و تجهيزات و تجديدنظر در استانداردهاي بازرسي روزمره و مهارتهاي اپراتور - بنا كردن استانداردهاي نت مستقل خودكار كيفيت فرآيند بر كيفيت محصول تأثير بسیار بالایی دارد (حتي در صورت بي اثر بودن آن در خرابي تجهيزات) - شرايط كيفي بايد كمي و مشخص باشد. - تعيين شرايط كيفي به سادگي امكانپذير باشد. - شرايط كيفي نبايستي متغير باشد. - تغيير در شرايط كيفي به راحتي قابل تشخيص باشد. - ايجاد و حفظ تغييرات لازم در شرايط كيفي به راحتي ممكن باشد. - سعي در اجراي كامل و نه ناقص TPM - حفظ فعاليت با پيروي دائم اپراتور از استانداردهاي بنا نهاده شده توسط خودشان - بهبود فعاليت براي رسيدن به شرايط كاملاً ايده آل - مقابله با چشم پوشي از کوتاهیها وفعاليتهای لازم (توسط سايرين به علت القاء اين باور كه شرايط مطلوب بخودي خود رخ مي دهد و نه با اراده و عمل صحیح). نت برنامه ريزي شده شامل بازرسي هاي دوره اي به منظور تشخيص شرايطي كه باعث خرابي هاي اضطراري، ركود توليد و يا ساير اشكالات زيان آور در تجهيزات مي شوند و نيز انجام تعميرات پيشگيرانه براي جلوگيري از ضرر و زيان بيشتر مي باشد. فعاليتهاي نت (بازرسي ، سرويس و تعمير تجهيزات) بايستي استاندارد شده باشند (با توجه به توزيع عمر قطعات و...) - روشهاي اندازه گيري و تعيين دامنه و ميزان فرسايس تجهيزات - نام محلهاي مورد بازرسي - فواصل زماني بازرسيها - تعیین شاخصهاي ارزيابي ميزان فرسايش شامل روشهاي انجام سرويسهاي فني نظير: تميزكاري و روانكاري و پريود های زماني آنها - شامل شرايط و روشهاي انجام عمليات تعمير - فواصل زماني مناسب براي تعميرات اساسي - فواصل زماني مناسب براي تعويض قطعات - تهيه برنامه هاي زماني نت (ساليانه، ماهيانه، هفتگي و ...) - ثبت سوابق خرابيهاي اضطراري براي تجزيه و تحليل و جلوگيري از تکرار آنها - ثبت سوابق تعميرات پيشگيرانه و بازرسي ها ۱- ارزيابي تجهيزات و شناخت وضعيت موجود آنها ۲- تعمير خرابيها و اصلاح نقاط ضعف آنها ۳- ايجاد يک سيستم مديريت اطلاعات ۴- ايجاد يک سيستم نگهداري و تعمير دوره اي ۵- ايجاد يک سيستم نت پيشگويانه ۶- ارزيابي سيستم نت برنامه ريزي شده TPM در راستاي ايجاد فضاي همکاري براي پاسخگويي به نيازهاي آموزشي با توجه به تغييرات در کسب و کار، پيشرفت فناوري و خريد ماشين آلات جديد و نيز لزوم نوآوري قدم برمي دارد. سطح ۱- افرادي نه دانش تئوري و نه توانائي عملي دارند (نياز به آموزش هر دو بخش تئوري و عملي دارند) سطح ۲- افرادي که دانش تئوري دارند و لي توانائي عملي را ندارند (نياز به آموزش عملی دارند) سطح ۳- تجربه و توانائي عملي دارند ولي فاقد دانش تئوري مي باشند (قادر به آموزش به ديگران نيستند ولی از تجربیات ایشان در آموزش عملی میتوان استفاده کرد) سطح ۴- هم دانش تئوري و هم تجربه عملي را تواماً دارا مي باشند (مي توانند ديگران را آموزش دهند) ۱- برنامه فعلي آموزشي را ارزيابي نموده و سياست آموزش و اولويت استراتژيها را مشخص نماييد. ۲- برنامه اي براي بهبود مهارتهاي بخشهاي اجرايي ونت طراحي کنيد. ۳- آموزشهاي مربوط به بخش اجرايي و نت را بکار ببنديد. ۴- يک سيستم افزايش مهارتها را طراحي و توسعه دهيد. ۵- محيطي را که توسعه خودجوش مهارتها را تشويق کند ايجاد کنيد. ۶- فعاليتها را ارزيابي نموده و براي آينده برنامه ريزي کنيد. با توجه به تنوع محصولات و کوتاهتر شدن سيکل عمر آنها، يافتن راههايي براي توسعه محصولات جديد و سرمايه گذاري در تجهيزات مورد نياز آنها روز به روز از اهميت بيشتري برخوردار مي گردند. در TPM هدف اينست که زمان بين توسعه اوليه تا توليد کامل محصول را خيلي کاهش داده و محصولات با کيفيت توليد کند. داشتن محصولات و تجهيزاتی با مشخصات زير: کاربری آسان نگهداری آسان قابليت اطمينان بالا طراحی مهندسی عالی فعاليت بي نياز از تعمير هزينه هاي نت آتي و زيانهاي خرابي تجهيزات جديد را با توجه به اطلاعات نت تجهيزات فعلي و طراحي تجهيزاتي با قابليت اطمينان بالا، قابليت تعمير مناسب، اقتصادی بودن، قابليت عملياتی بالا و ايمني بالاتر به حداقل مي رساند. نگهداری کيفی شامل فعاليتهايی است که تجهيزات را در شرايطی قرار ميدهد تا وضعيت آنها رو به خرابی نرفته، محصولات معيوب توليد نکرده و تجهيزات نيز در شرايطی عالی نگهداری و استفاده شوند. با توجه به افزايش نقش تجهيزات نسبت به کار انساني در توليد، کيفيت عمدتا به وضعيت تجهيزات بستگي دارد. در صنايع با درجه اتوماسيون بالا ،پديده اهمیت نقش تجهیزات بيشتر مشاهده میشود. بخشهاي اداري و پشتيباني اگر چه مستقيماً ارزش افزوده اي ايجاد نمي کنند ولي پشتيباني آنها از ساير بخشها اثر تعيين کننده اي در موفقيت يک شرکت دارد. اين بخشها بايستي به اين دو سوال پاسخ دهند: چگونه مي توانيم فعاليتهاي TPM را در بخشهاي توليدی و غيره پشتيباني کنيم؟ چه عواملی باعث به حداکثر رسيدن بهره وري و اثربخشی بخش خودمان است؟ -يکي از لازمه هاي TPM از بين بردن حوادث و آلودگي هاي مختلف از محيط کار مي باشد. -به کارگيري تمام و کمال TPM ايمني را به طرق مختلف بهبود خواهد داد. *تجهيزات خراب معمولاً منشأ خطرات هم هستند، لذا صفر درصد خرابي ، ايمني را نيز بهبود مي دهد *با بکارگيري اصل s۵ در نت مستقل خودکار، محيط کار تميز و منظم خواهد شد *نت مستقل خودکار و بهبود مستمر محيطهاي ناامن را از بين مي برد. *اپراتورهاي آموزش ديده از تجهيزات خود مراقبت نموده و شرايط غير عادي را زودتر مشخص نموده و با آن برخورد مناسب خواهند داشت. *کار با تجهيزات توسط افراد آموزش نديده انجام نحواهد شد. *اپراتورها مسئوليت سلامتي و ايمني خود را خودشان به عهده مي گيرند. * استانداردها و سامانه هاي توسعه داده شده در TPM بيشتر و بهتر بکار گرفته مي شوند الف- فاز آماده سازي شامل قدمها ۱ الي ۵ قدم ۱- مديريت ارشد تصميم خود را براي معرفي TPM اعلام مي کند. قدم ۲- آموزش مقدماتي TPM قدم ۳- ايجاد يک سازمان به منظور پيشبرد TPM قدم ۴- تعيين اهداف و خط مشي اصلي TPM قدم 5- ترسيم و تنظيم يک طرح کلان TPM (فعاليتهايي که بايستي براي رسيدن به اهداف انجام شود و 8 فعاليت اساسي TPM ) قدم ۶- تاکيد مجدد مديريت بر اجراي TPM قدم ۱-۷ بهبود مستمر قدم ۲-۷ نت مستقل خودکار قدم ۳-۷ نت برنامه ريزي شده قدم ۴-۷ آموزش قدم ۸ مديريت به هنگام - طرح سرمايه گذاري روي تجهيزات- طراحي و ساخت تجهيزات بي نياز از تعميرات MP و ... قدم ۹ نگهداري کيفي (جلوگيري از عيوب کيفي از طريق فرآيند و تجهيزات) قدم ۱۰ TPM در بخشهاي اداري و پشتيباني قدم ۱۱ مديريت و ايمني و محيط زيست قدم ۱۲ تحکيم و تثبيت اجراي TPM و بالا بردن سطح کارآيي آن با توجه به چرخه دمينگ CAPD (خاص TPM) Check- Action- Plan- Do انجام- برنامه ريزي- اقدام- بازرسي شاخصها نتايج فعاليتهاي TPM را بايستي بطور شفاف نشان دهند. شاخصها بايستي کوششهاي انجام شده را بطور منصفانه اي ارزيابي کنند. شاخصها بايستي اولويتهاي پيشرفت را آشکار کنند. *شاخص مديريتي *شاخص ميزان اثربخشي کارخانه *شاخص کيفيت *شاخص صرفه جويي در انرژي *شاخص نگهداري *شاخص سلامتي و بهداشت *شاخص ايمني *شاخص محيط زيست *شاخص آموزش و اخلاق - سود عملياتي - ارزش افزوده به ازاي هر نفر نيروي انساني - بهره وري نيروي انساني - کاهش هزينه ها و ... - اثر بخشي کلي کارخانه - قابليت دسترسي - تعداد خرابي دستگاهها - تعداد اشکالات در فرايند و ... -نرخ خرابي فرايند -هزينه خرابيهاي فرايند -تعداد محصولات معيوب وارد شده به مرحله هاي بعدي -تعداد درخواست مربوط به ضمانت بعد از خريد - ارزش درخواستهاي مربوط به ضمانت بعد از خريد .... ميزان مصرف: برق بخار سوخت و آب روغن قابليت اطمينان: تواتر خرابيها نرخ تعميرات اضطراري هزينه توقفات مربوط به خرابيها تعداد توقفات جزيي متوسط زمان بين خرابيها ((MTBF کارايي تعميرات: ميزان کاهش در تعداد روزهاي توقف به منظور تعميرات نرخ تعميرات پيشگيري (تعداد پيشگيريهاي انجام شده به تعداد پيشگيريهاي برنامه ريزي شده) هزينه هاي نت: -مجموعه هزينه هاي نت -هزينه هاي نت به ازاي هر واحد توليد -نرخ کاهش هزينه هاي نت و ... - تعداد حوادث انفرادي - تعداد حوادث کارخانه - تعداد نقاط خطرزاي شناسايي شده - تعداد بهبودهاي داده شده در کارهاي خطرناک - تعداد شکايات خارجي در مورد آلودگي - ميزان سر و صدا - ميزان فاضلابهاي تصفيه نشده.... -تعداد جلسات يا زمانهاي مربوط به فعاليت گروههاي کوچک -تعداد بهبودهاي انجام شده در مورد زيانهاي شش گانه و صرفه جوييهاي انجام شده -تعداد پيشنهادات بهبود -تعداد برگه هاي آموزش حاوي نکات مهم -تعداد افراد آموزش ديده - تمركز روي فعاليتهايي كه ارزش افزوده با لاتري دارند مي شود. -فعاليت نت براساس شرايط واقعي تجهيزات برنامه‏ريزي مي‏شود. -از فعاليتهاي پيشگيرانه زايد جلوگيري مي‏شود. -مشکلات تجهيزات شناسايی شده و قبل از آنکه به یک خرابي بحرانی تبديل شوند اصلاح ميگردد. CBM: Condition Based Maintenance PM: Predictive Maintenance آناليز روعن Oil Analysis آناليز ارتعاشات Vibration Analysis آناليز حرارت Thermography آناليز صوت Accoustic Analysis اندازه‏گيري ابعاد فيزيكي Physical Dimensions Measurement اندازه‏گيري فشار Pressure Analysis اندازه‏گيري دبي ،تجزيه و تحليل ميزان خوردگي نشتیهاو............... با همكاري طراح ، سازنده و استفاده كننده از تجهيزات، تجهیزاتی طراحي و ساخته میشوند كه در دوران عمر اقتصادي نياز به تعمير نداشته باشند. MF: Maintenance Free MP: Maintenance Prevention نت ناب و توليد ناب عبارتست از يك رويكرد سازمان يافته براي حذف زوايد و يا زيانها از طريق بهبود مستمر و جلب رضايت مشتري - ارزش Value، نياز مشتري را بگيريم و مطابق آن عمل كنيم - جريان ارزش Valve Stream، ارزشها بايد جريان پيدا كند تاموفق شود، همه افراد بايد در جريان ارزش قرار گيرند. - جريان Flow ادامه داشتن جريان بصورت مرتب كششي بودن Pull يعني توليد براساس درخواست و نياز مشتري نه بصورت فشاري - كمال Perfect يعني دائماً به سوي كمال حركت ادامه يابد و نقطه توقفي نداريم. 1- توليد اضافي Over Production، انجام فعاليتهاي نت پيشگيرانه و پيشگويانه بيش از حد مورد نياز- انجام فعاليتهاي پيشگيرانه غير موثر 2- موجودي Inventory، انبار كردن قطعات يدكي و مواد بيش از مقدار نياز آنها 3- انتظار، Waiting، انتظار براي ابزار مورد نياز، قطعات يدكي و مواد، مدارك فني، حمل و نقل و ... 4- حمل و نقل، Transprotation، بايد حمل و نقل را به حداقل رساند. حمل و نقل به تنهايي ارزشي به محصول اضافه نمي‏كند. زمانهاي صرف شده براي قدم زدن و راه رفتن، رانندگي مرتبط با كارهاي نت و ... 5- حركت، Motion، حركت كارگران و ماشين‏ها به دليل استقرار نامناسب ابزار و قطعات 6- فرآيند، Processing، تمامي مراحل فرايند غير ضروری را بايستي حذف نمود. مثلاً نقاشي قبل از جوشكاري و غيره 7- ضايعات، Defects، خرابي تجهيزات به دليل پائين بودن درجه نگهداري و يا انجام دوباره يك عمليات نگهداري و تعمير (به علت كارا نبودن عمليات اوليه) با استفاده از سخت افزارها، نرم افزارها و شبكه‏هاي كامپيوتري مي‏توان يك سيستم نت مجازي را بنا نمود. كامپيوترها (Computers) حساسه‏ها (Sensors) تحليلگرها (Analyzers) تحريك كننده‏ها (Actuators) روباتها (Robots) ابزارآلات حس ساز (Haptic Instruments) تجهيزات تشخيص (Diagnostic Equipments) سيستمهاي مديريت كامپيوتري نت (CMMS) راهنماي فني الكترونيكي (Electronic Technical Manual) داده‏هاي فني يكپارچه (Technical Data Integrated) نرم‏افزارهاي شبيه‏سازي (Simulation Softwares) شبكه محلي (Local Area Network) شبكه گسترده (Wide Area Network) شبكه كنترل (Control Area Network) تعميرات از راه دور Telemaintenance تعميرات بر پايه شبكه Net- Centric Maintenance تعميرات مجازي Virtual Maintenance يك تعميركار بتواند از راه دور تشخيص عيب داده و اقدام به تعمير از راه دور بنمايد مثال:. نگهداري و تعمير صفحات وب، استفاده از امكانات ارتباطي براي انتقال اطلاعات از راه دور براي تعمير توسط افراد ديگر از امكانات فناوري اطلاعات براي توزيع اطلاعات ميان افراد مرتبط با تعميرات استفاده مي‏شود. قابليتها: توزيع اطلاعات و فراهم ساختن امكان تصميم‏گيري گروهي -اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري به سرعت به مراكز تصميم‏گيري متنقل شده و نتايج تصميم‏گيري دريافت و توزيع مي‏شود. در تعميرات مجازي از امكانات ممكن در واقعيت مجازي براي نظارت، تست، اجراي تعمير و يا آموزش تعميركاران استفاده مي‏شود . وسايل حسن ساز واكنشهاي محيط را به شكلی شبيه واقعيت به تعمير كار منتقل مي‏كنند. با توجه به روشهاي جديد نت پيشنهاد مي‏شود: آشنايي مديران و پرسنل نت با دستاوردهاي جديد در زمينه نت ایجاد و پياده سازي سیستم فراگیر نت بومي شده در صنایع كشور با محوريت توسعه دانش نيروي انساني ارتقاي دانش مديران و پرسنل نت به منظور آشنايي با روشهاي جديد نت و بكارگيري آنها پياده سازي نت براساس شرايط (CBM) به منظور كاهش هزينه ها، افزايش بهره‏وري و تشخيص عيوب در شرف تكوين پایان
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحقیق درمورد،پاورپوینت درمورد،چزوه آموزشی،پاورپوینت دانشگاهی،پروژه دانشگاهی،پاورپوینت آموزشی،تحقیق دانش آموزی،پاورپوینت دانشجویی،درس،کار دانشجویی،تحصیل،درس،مدرسه،پاورپوینت رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طرح توجیهی خدمات بینایی و چشم پزشکی

دانلود تحقیق مفاهيم رند و رندى در غزل حافظ

خام خواری و گیاه خواری

دانلود Eternity Hero – بازی قهرمان ابدی اندروید

تحقیق بودجه و بودجه بندی

پاورپوئینت ppt در مورد اسانس و عصاره‌گیری گیاهان

پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی HSS 35

مقاله درمورد بيمارستان

پاورپوینت quot;کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع quot;

امـپـراتـورى عـثمانى