دانلود رایگان


شبیه سازی توزیع دما و فشار در ترمزهای دیسکی به - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی شبیه سازی توزیع دما و فشار در ترمزهای دیسکی به روش اجزاء محدود می پردازد

دانلود رایگان
شبیه سازی توزیع دما و فشار در ترمزهای دیسکی به روش اجزاء محدود چکیده
جهت پیشگیری خسارات ناشی از وقوع سیلاب میبایست احتمال وقوع و بزرگی سیلاب های مهم برآورد شده و با بکارگیری روشهای مناسب و تأسیسات خاص، اثرات سیلاب کنترل گردد. هدف از مطالعه حاضر برآورد حداکثر سیلاب محتمل با تداوم زمانی مختلف در حوضه سد بختیاری با روشهای سینوپتیکی و آماری با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات جمع آوری شده و استفاده از نتایج مطالعات قبلی در این حوضه میباشد. به منظور برآورد حداکثر بارش محتمل در مطالعه حاضر از مدل همگرایی سینوپتیکی استفاده شده است. جهت برآورد از مدل بارش -رواناب (PMP) و حداکثر بارش محتمل (PMF) حداکثر سیلاب محتمل استفاده شده است. زیر حوضه های مورد بررسی در این مطالعه عبارتند از HEC-HMS حوضه های آبریز ایستگاه های آبسنجی تلهزنگ، تنگپنج، سزار و بختیاری میباشند. دبی اوج رواناب از 1006 تا 6411 متر مکعب در ثانیه برای 33 سیلاب در محل ایستگاه تله زنگ (ایستگاه اصلی) در تغییر بود. دامنهی تغییرات حداکثر سیلاب محتمل یعنی حد بالا و پایین آن شبیهسازی شده و در مرحلهی آنالیز حساسیت، دامنهی تحمل وقوع حداکثر سیلاب حوضه بختیاری شناسایی گردید و در نهایت مقدار دبی اوج هیدروگراف نهایی محاسبه شده است که مقدار حد بالای آن معادل 12400 و حجم هیدروگراف 2500 میلیون متر مکعب بدست آمده است.
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دما


فشار


شبیه سازی توزیع دما


بررسی شبیه سازی توزیع فشار


ترمز دیسکی


روش اجزاء محدود


شبیه سازی


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت

گاردریل و گاردریل کوب ***

استاندارد API 1110 در خصوص تست ایستایی (تست فشار)

مقاله درباره شبکه و کارت شبکه

دانلود لایه shapefile مرز شهرستان ثلاث باباجانی

مقاله درباره جهاني شدن

مقاله تالاسمي

دانلود فایل بایوس لپ تاپ HP Compaq Mini CQ10 400

بسته تحقیقی طلاق عاطفی

دانلود پاورپوینت نگهداری فضای سبز