دانلود رایگان


چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالی - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد اسلاید : 53 Powerpoint Templates چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالی نمودار سازمانی مد

دانلود رایگان
چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالیفرمت فایل: پاورپوینت - ppt
کتاب سبز - قابل ویرایش )
Powerpoint Templates چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالی نمودار سازمانی مدیریت امورمالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مدیرامورمالی دانشگاه اداره نظارت وپایش عملکرد مالی اداره حسابداری پرسنلی ( شاغلین وبازنشستگان ) اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار اداره درآمد معاون اداره حسابداری مدیریت مدیریت امور مالی دارای 5 اداره به شرح ذیل می باشد: 1_اداره نظارت و پایش عملکرد مالی (رسیدگی سابق) 2_اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار(دفترداری سابق) 3_اداره حسابداری پرسنلی شاغلین و باز نشستگان 4_اداره حسابداری مدیریت (اموال سابق) 5_اداره درآمد شرح وظایف اداره نظارت و پایش عملکرد مالی (رسیدگی سابق) رسیدگی به کلیه اسناد حقوقی وهزینه های جاری واختصاصی واحدهای زیر مجموعه از قبیل معاونتها – دانشکده ها – شبکه ها وبیمارستانها و پایش واحدهای مستقل و راهبری واحدهای تابعه رسیدگی به کلیه اسناد هزینه تدارکات رسیدگی اسناد متفرقه رسیدگی به چگونگی پرداخت هزینه های ازدواج وفوت بازنشستگان وموظفین وکارکنان رسمی رسیدگی به هزینه های باز خرید مرخصی بازنشستگان رسیدگی چگونگی پرداخت هزینه بیمه عمر بابت فوت کارکنان وبازنشستگان و اسناد پرسنلی تهیه تراز مالی و تهیه وتلفیق صورت مالی دانشگاه شرح وظایف اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار(دفترداری سابق) ثبت کلیه در یافتهای دانشگاه وکلیه پرداختها ی قطعی وموقت وامانی و درامدی ثبت وپرداخت کلیه هزینه های انجام شده اعم از حسابرسی وتملک داراوییهای سرمایه ای ستاد وواحد های تابعه ثبت ونگهداری وجوهات سپرده ها وتضمینات و مناقصات ومزایده ها ستاد وواحدهای تابعه ثبت وطبقه بندی وتلخیص کلیه حسابهای دانشگاه تهیه وتنظیم صورتحسابهای مالی اعم از جاری وتملک وتهیه عملکرد برنامه های جاری وتملک واختصاصی وردیفهای ابلاغی ارسال ماهیانه ونهائی صورتحسابهای مالی به مراجع ذیصلاح ناظر از قبیل دیوان محاسبات وحسابرس دانشگاه ووزارت دارائی تغییر مبنا از نقدی به تعهدی درابتدای سال 1391 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پس از گذراندن مراحل پایه ای استقرار نظام نوین مالی موفق شد به جمع استانهای کشور ودانشگاههائی که موفق به گذراز مبنای نقدی به تعهدی شده بودند بپیوندد وبرای اولین بارگزارش حسابهــــــای خود ( تراز مالی ) وصورت مالی خود را به صورت تعهدی ارائه دهد درادامه کار ودرسالهای 1392 موفق به شناسائی مراکز هزینه واصلاح اشتباهات حسابداری سنوات خود شده وخود را جزء دانشگاههای برتر دراین عرصه معرفی نماید و با معرفی مربی های کشوری به دانشگاههای دیگرسبب ارتقای سایر دانشگاه وبروزآوری ، اطلاعات آنها شود با توجه به آنلاین نمودن انبارها وبرقراری ارتباط منطقی بین آنها وشناسائی دارائی ثابت غیرمنقول درسطح استان درطول این سالها شدیم. اهم فعالیتها پس از شروع نظام نوین مالی در سال 1390 و مستقل نمودن 27 واحد تابعه در هرسال مالی حدود 190000 سند در این مدیریت تولید و تجمیع و پس از اصلاحات مالی بعنوان تراز مالی ارائه می شود ادامه اهم فعالیتها پس از آموزش 190 انبار دار واحد تابعه و انتقال اطلاعات آنها به نرم افزار توسط مربیان نظام نوین مالی داخلی دانشگاه و همچنین آموزش 58 امین اموال و در مجموع 90 مسئول حسابداری و کارشناس مالی و ثبت اطلاعات معوق آنها حسابداری تعهدی به عنوان عملیات اصلی مالی در دستور کار قرار گرفت ساماندهی تمامی انبارهای دانشگاه پس از تبدیل اسناد و سیستمی نمودن تمامی انبار های دانشگاه برای اولین بار این امکان فراهم گردید که در ستاد دانشگاه بتوانیم تمام موجودی ها را مشاهده و کنترل نمائیم ساماندهی اموال منقول و غیر منقول دانشگاه 2 بار در طی سالهای منتهی به 1392 صورتبرداری از تمامی دارائی های منقول و غیر منقول صورت گرفته است که در طی این صورت برداری ها بسیاری از املاک و مستحدثات بطور کامل شناسائی و بعنوان دارائی در دفاتر ثبت گردیدند رعایت استاندارد های حسابداری هم اینک در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تمامی فرآیندهای مالی منطبق بر استانداردهای حسابداری و آئین نامه مالی و معاملاتی می باشد و با نگاهی رو به جلو آماده ورود به فاز دوم نظام نوین مالی که همان بهای تمام شده خدمات می باشد هستیم گزارش صورتبرداری و شناسائی دارائی غیر منقول - کل املاک شناسائی شده 1068 مورد که تعداد 157 مورد دارای سند مالکیت ومابقی فاقد سندمالکیت هستند. - ازتعداد کل املاک تعداد 473 مورد فاقد دیوارکشی می باشدکه فعلاً امکان تنظیم سند ندارد ( بدلیل عدم دیوارکشی ) - درشهرستان صحنه 17 مورد آماده اخذ سند وجود دارد - درشهرستان سنقر نیز 22 مورد آماده اخذ تنظیم شده است . - جهت نقشه کشی 186مورد حومه کرمانشاه طبق استعلام های انجام شده 650/000/000 ریال نیاز به اعتبار بوده است که فعلاً تامین نشده است. ادامه مستند سازی - جهت دیوارکشی و مستندسازی 473 مورد ذکرشده فاقد حصارکشی 18/000/000/000برآورد قیمت شده است که درجلسه هیئت امناء تصویب شده است وتا این زمان اعلام نتیجه نهائی صورت نگرفته است . - اززمان استقرار نظام نوین مالی 1068 دارائی ثابت غیرمنقول شامل زمین وساختمان بطور کامل شناسائی شده است ودرادامه این فرآیند جهت مستندسازی وقیمت گذاری منطقی دردستورکار قرارگرفته . - تاهمین زمان 118 مورد سند مالکیت جهت واحدهای تابعه وستاد تهیه شده است وسندهای مالکیت دردست اقدام نیز حدود 40 مورد می باشد. - حدود 41200 متر حصارکشی مورد نیاز املاک دانشگاه است. . در حال حاضر با مکانیزه بودن تمامی مراحل عملیات مالی و وجود ارتباط منطقی بین بخشها و وجود مکانیسم فرآیندی شاهد پیشرفتها و خروجی های مناسبی از سیستم می باشیم که موجب رسیدن به هدف نظام نوین مالی که همان گزارشگری عملیاتی و بهره وری ، خواهد شد مستقل شدن بیش از 70% واحدهای تابعه دانشگاه : تفویض اختیار ادامه تفویض اختیار ادامه تفویض اختیار استقرارنظام نوین مالی بهای تمام شده خدمات بودجه ریزی عملیاتی (بر مبنای عملکرد) مدیریت هزینه و بهره وری با برگزاری دوره های آموزشی وفراهم شدن نسبی جهت عملیات اجرای نظام نوین مالی اقدامات زیر انجام شد: شرکت درکارگاه های آموزشی وبازدید وتبادل اطلاعات با سایر دانشگاه ها ومعرفی وتربیت چند نفر از کارشناسان که هم اکنون درسطح مربیان کشوری نظام نوین مالی هستند بازدیدکمیته راهبری دانشگاه از واحدهای تابعه تشکیل سایت درمجتمع بوستان زیرنظر مدیریت امورمالی جهت آموزش ایجاد پورتال مدیریت امورمالی دانشگاه کرمانشاه ارتباط مستمر با مسئولین ومجریان پیاده سازی نظام نوین مالی دروزارت بهداشت ودرمان وشرکت ارائه دهنده نرم افزار نظام نوین مالی تهیه اطلاعات پایه جهت حسابداری تعهدی : - حسابهای دریافتنی درمورد حسابهای دریافتنی با همکاری کلیه واحدهای دانشگاه میزان مطالبات معوقه ازکلیه ارگانهای مرتبط ازجمله سازمانهای بیمه گر ، بانکها وغیر جمع آوری وبه عنوان سند افتتاحیه سال 90 درسیستم تعهدی ثبت شد - حسابهای پرداختنی : دراین مورد کلیه بدهی های واحدهای تابعه پس از بررسی بدهیها پرسنلی ، کارانه ، شرکتهای دارویی ،تجهیزات پزشکی ، پیمانکاران ، بازار ، آب وبرق وتلفن وسایر با تایید اشخاص ذیربط ومسئول مالی تهیه وبه عنوان سند افتتاحیه سال 90 درسیستم تعهدی ثبت شد. تهیه چندین جزوه آموزشی درزمینه ثبت های حسابداری ستاد وواحدها ، آموزش بودجه تفضیلی ، جزوه آموزشی داراییهای ثابت وراهنمای انبار ، نحوه گزارشگیری با نرم افزار ، ثبتهای درآمد گام اول : بستن مانده حسابهاي سال 1388‏بطورموقت وتوليد سند افتتاحيه مانده حسابها‏ي‏ سال . . . گام اول براي‏ امور مالي آندسته از دانشگاه ها كه درسال88 درراستاي‏ اجراي حسابداري تعهدي با استفاده از نرم افزار نظام نوين مالي، اسناد حسابداري نقدي را به تفكيك واحدهاي تابعه و ستاد صادر و صورتهاي مالي سال مالي 1388 دانشگاه را تهيه و ارائه كرده ‏اند. اقدامات لازم در اين مورد: مديريت امور مالي اين گروه از دانشگاه ها بايد اقدامات ذيل را انجام دهند: 1-1) بستن موقت مانده حسابها : مانده حسابهاي ايجاد شده در سيستم ناشي از ثبت اسناد حسابداري به روش حسابداري تعهدي درسال 1388به تفكيك درواحدهاي تابعه و ستاد - براي اين منظور كافي است درقسمت مديريت مالي / بخش‏دفترداري/ بستن مانده حسابها / گزينه ‏" اختتاميه/ افتتاحيه موقت" را انتخاب نمود دراين صورت سيستم بطور خودكار: مانده حسابهاي هزينه و درآمد سال 1388 را بطور موقت بسته و مانده حسابهاي دائم و كنترلي را به حساب اختتاميه مي‏بندد. 2-1) نهائي كردن مانده حسابهاي سال 1388 سال مالي 1389 را در سيستم ايجاد مي‏كند. سند افتتاحيه سال 1389 بطور خودكار و با شماره (1) در سيستم توليد شده و نمايش داده مي­شود. اين سند قابل حذف يا ويرايش نمي­باشد. بوسيله اين امكان در نظام نوين مالي اين امكان‏ فراهم مي­شود كه تا نهائي نشدن بستن مانده حسابها، بطورهمزمان در دو سال مالي 1388و 1389 بتوان اسناد حسابداري را صادر نمود. چنانچه درسال مالي 1388سندي صادرشود، براي‏اصلاح سند افتتاحيه سال 1389 بايد گزينه‏" اختتاميه/ افتتاحيه موقت" را مجدد فعال نمود. سيستم بطور خودكار سند افتتاحيه را اصلاح مي‏كند. با عنايت به مفاد ماده 4 آئين نامه مالي و معاملاتي و مهلت تعيين شده ، بستن مانده حسابهاي سال قبل بايد در مهلت مقرر نهائي شود. لذا براي نهائي كردن بستن حسابها در واحدهاي تابعه و ستاد و مي بايست پس از اطمينان از صحت مانده حسابها و ارسال تمام اسناد حسابداري واحدهاي تابعه به ستاد گزينه‏" اختتاميه/ افتتاحيه نهائي" را فعال نمود. دراين حالت مانده حسابهاي سال 1388 بسته شده و امكان صدور سند حسابداري جديد درسال مالي مذكور وجود ندارد. درضمن ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي كه با استفاده از نرم افزارهاي موجود روش حسابداري تعهدي را در واحدهاي تابعه و ستاد اجراء وصورتهاي مالي اساسي سال مالي 1388 را تهيه و ارائه كرده اند بايستي درگام اول مانده حسابهاي دائم و كنترلي خود را درپايان سال 1388 بطور موقت بسته و با ايجاد سند افتتاحيه مانده حسابها در سال 1389 گام­هاي بعدي را وفق اين برنامه اجرائي شبيه سازي كرده و اقدامات لازم به منظور نهادينه كردن روش حسابداري تعهدي در واحدهاي تابعه و ستاد بطوركامل انجام دهند. اقلام جمع اوري شده دركاربرگ­ها توسط امور مالي ستاد كنترل و توسط رئيس مالي واحد تابعه و مديريت مالي ستاد امضاء مي شود. بديهي است تصوير مدارك مثبته مي بايست ضميمه اين اسناد گردد توجه : براي دقت و سرعت و تسهيل درانجام كار پيشنهاد مي شود ايجاد اطلاعات پايه و تكميل سندهاي فوق در ستاد و بصورت متمركز و مديريت شده توسط كارشناسان خبره ستاد انجام گردد. در صورت استفاده از نرم افزار نظام نوين مالي نحوه ثبت مانده حسابهاي مذكور بشرح ذيل مي باشد: اقلام بدهكاران و بستانكاران : اقلام‏ مندرج دركاربرگ هاي فوق بايد در نرم افزار ستاد و هر واحد تابعه جداگانه درج شود براي‏ اين‏ منظور مانده‏ حسابهاي ‏مذكور بايد ‏در‏ قسمت‏ مديريت‏ مالي /‏بخش‏ دفترداري /‏اطلاعات‏ ابتداي‏ دوره با‏ توجه‏ به ماهيت آن‏ ( دارائي‏ جاري، بدهي‏ جاري) ثبت و نهايتاً براي صدور سند حسابداري ‏آن گزينه "تكميل سند افتتاحيه" را فعال نمود. سند حسابداري صادره پس از كنترلهاي لازم بايدنهائي شود. گام دوم : تكميل سند افتتاحيه مانده حساب هاي سال 1389 براي ‏اين منظور بايد‏ مانده حساب بدهكاران، بستانكاران ، موجودي كالا ، اموال و... در پايان سال 1388 بطور جداگانه در واحدهاي تابعه و ستاد شناسائي و بترتيب ذيل براي انها سند حسابداري صادر شود.: (بديهي است به منظور تجديد ارائه مانده­ هاي اول دوره در صورتهاي مالي 1389 طرف حسابهاي اقلام مذكورحساب خالص دارائي­ها كدهاي 500103 يا 500203 مي باشد.) سند حسابداري مربوط ‏به مانده ‏بدهي يا طلب واحد تابعه و ستاد براساس مدارك مثبته طبق كاربرگ پيوست (5) و کاربرگ پیوست (6) سند حسابداري موجودي‏كالاي ابتداي دوره (ليست انبار گرداني پايان سال 1388 كه قيمت گذاري شده باشد.) سند حسابداري اموال ابتداي دوره (ليست صورتبرداري شده اموال در پايان سال 1388 كه قيمت گذاري شده باشد) اسناد حسابداري مربوطه به هزينه­هاي تعلق گرفته پرداخت نشده (مانند كارانه سه ماهه آخر سال 1388 پرسنل يا هزينه­ هاي آب، برق و تلفن و ... .)، ذخيره سنوات خدمت و ... براي مانده حسابهاي پيش پرداخت و علي الحساب پايان سال 88 نيز بايد ذخيره لازم در حسابها منظور گردد. موجودي كالاي ابتداي دوره از روي ليست انبارگرداني پايان سال 1388 : درج كد محلي‏ كالا در نرم افزار (در قسمت مديريت كالاو خدمات / نگهداري كالا / اطلاعات پايه / معرفي كد محلي‏ كالا ) از روي ليست انبارگرداني درج مقدار/ تعداد كالا در سيستم ( در قسمت مديريت كالا و خدمات / نگهداري كالا/ رسيد كالا / ايجاد سوابق كالا ) از روي ليست انبارگرداني نرخ گذاري ليست كالا درسيستم (درقسمت مديريت مالي/ حسابداري‏ كالا و اموال/ قيمت گذاري كالا / رسيد ابتداي دوره) از روي ليست انبارگرداني ( درصورت نداشتن نرخ ، آخرين نرخ خريديا نرخ مشابه يا نرخ كارشناسي) صدور سند حسابداري خودكار رسيد ابتداي دوره (درقسمت مديريت مالي/ حسابداري كالا و اموال/صدور اسناد حسابداري / رسيد هاي آماده ثبت ) مشاهده و تائيد سندحسابداري صادره (درقسمت مديريت مالي/ تنظيم اسناد حسابداري/ تائيد پيش نويس اسناد) سپس نهائي كردن سند مذكور نكته : ويرايش كالا و معرفي كالاي جديد فقط در نرم افزار ستاد امكان پذير مي باشد . اموال ابتداي دوره : درج مشخصات‏ اموال صورت برداري شده طبق‏ كاربرگ مربوطه درسيستم ازمنوي : (مديريت‏ مالي/حسابداري‏ كالا، اموال و خدمات /كارت اموال/ اموال ابتداي دوره ) صدور سند حسابداري خودكار براي اموال وارد شده درسيستم از منوي : (مديريت مالي/ حسابداري كالا، اموال و خدمات / صدوراسناد حسابداري / سوابق دارائي ها) سند حسابداري صادره به بخش رسيدگي ارسال مي شود . ليست اموالي كه وارد شده است ازمنوي ذيل قابل مشاهده مي باشد.: مديريت مالي/ حسابداري‏ كالا، اموال و خدمات/ گزارش هاي اموال / ليست كل اموال توجه :بدليل حجم بالاي تعداد اموال بهتر است پس از وارد كردن تمام اموال و كنترل اقلام وارد شده در سيستم نسبت به صدور سند حسابداري آن بطور يكجا اقدام شود. **نكته مهم : اقلام مندرج در كاربرگ هاي فوق بايد در نرم افزار امور مالي ستاد و هر واحد تابعه جداگانه درج شود. گام سوم : استقرار تشكيلات جديد و تغيير رويكرد و تنظيم تفاهم نامه تخصيص اعتبار باتوجه به نهادينه شدن اجراي حسابداري تعهدي در واحدهاي تابعه و ستاد به منظور اقدامات اوليه جهت دستيابي به قيمت تمام شده خدمات ارائه شده ضروري است فهرست حسابها و مراكز هزينه درسازمان مركزي و واحدهاي تابعه یکسان و یکنواخت باشند ليكن بايد سيستم­هاي مالي هر يك از واحدها به صورت مستقل فعالیت نمایند. بطوریکه اسناد حسابداری مربوط به فعالیتهای واحدهاي تابعه طی دوره مالی و در زمان وقوع رویداد، در نظام نوين مالي واحد ذيربط ثبت شود. در این صورت، اطلاعات ثبت شده در سیستم مكانيزه حسابداري هر واحد شامل اطلاعات مالی مربوطه به فعالیتهای همان واحد خواهد بود. اما مي­بايست اسناد حسابداري واحدهاي‏ تابعه بطور خودكار و لحظه‏اي براي امورمالي ستاد ارسال گردند تا پس از بررسی­های لازم و اطمینان از صحت آنها طی سند حسابداری جداگانه با سرفصل­هاي تفكيك شده يا تجمیعی، در نرم افزار نظام نوين مالي ستاد بطور خودكار ثبت گردد. در این زمان، اطلاعات موجود در نرم افزار حسابداری مالی ستاد به تفكيك شامل فعاليتهاي اختصاصي ستاد و فعالیتهای كل دانشگاه خواهد بود و براساس آن گزارشهاي مالي مورد نياز از سیستم قابل استخراج مي­باشد. لذا ضروري است رويكرد دانشگاه از پرداخت و تسويه تنخواه پرداختي به واحدهاي عملياتي (تابعه) به تنظيم تفاهم نامه بين ستاد و واحدهاي تابعه جهت تخصيص اعتبار در ابتداي سال مالي تغيير يافته و تامين اعتبار قبل از خرج و در محل واحد صورت گيرد. ابلاغ ليست مراكز هزينه به واحدهاي عملياتي ازجمله انبار جهت اطلاع و استفاده در اسناد هزينه ( دستورالعمل 4 ) تغيير رويكرد امور مالي ستاد از شيوه "پرداخت تنخواه" به " تخصيص و ارسال اعتبار" به واحدهاي تابعه از طريق تنظيم تفاهم نامه تخصيص اعتبار. براي اين منظور فرم متحدالشكلي ازطرف وزارت متبوع تدوين گشته و درسايت دفتر برنامه ريزي منابع مالي و بودجه بودجه قرار گرفته است ضمناً واحدهاي تابعه مي‏توانند با فرم درخواست وجه اعتبار (نمونه پيوست) از ستاد درخواست وجه نمايند. استقرار تشكيلات مورد نياز جهت اجراي حسابداري تعهدي درامورمالي (اداره حسابداري منابع و تامين اعتبار – اداره حسابداري كالا، اموال و خدمات – اداره بررسي و نظارت مالي – اداره پرداختهاي پرسنلي ) تا زمان تصويب با صدور ابلاغ انشائي در تشكيلات مورد نياز انجام فعاليتها و فرآيندهاي همگن با توجه به زمان وقوع و لزوم رعايت فرض تعهدي يك اداره را تشكيل مي‏دهند. بطوريكه كليه امور مربوط به جمع‏آوري، طبقه بندي وثبت رويدادهاي مالي به تفكيك تامين اعتبار و پرداختهاي نقدي در اداره حسابداري منابع و تامين اعتبار و اقلام خريداري و تحويلي به انبارها و شناسائي تعهدات هزينه‏اي و سرمايه‏اي و ... در اداره حسابداري كالا، اموال و خدمات انجام مي گيرد. رسيدگي به اسناد حسابداري ستاد و نظارت مالي برعمليات واحدهاي تابعه نيز دراداره بررسي و نظارت مالي انجام مي گيرد . محاسبه حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان نيز درحسابداري پرسنلي صورت مي‏گيرد. اقدامات مربوط به محاسبات قيمت تمام شده خدمات ارائه شده و تهيه و تنظيم انواع گزارشهاي مديريتي در حوزه معاونت حسابداري مديريت صورت مي‏‏گيرد. نكته مهم : براي اجراي حسابداري تعهدي با توجه به فرآيندي شدن عمليات و فرض تعهدي بازنگري درتشكيلات امور مالي و تفكيك وظايف اجتناب ناپذير است . درروش حسابداري تعهدي عمليات حسابداري واحدهاي تابعه درواحدهاي تابعه بطور كامل صورت مي‏گيرد اما از طريق نرم افزار به اداره ‏بررسي و نظارت مالي ستاد جهت كنترل ارسال مي گردد. گام چهارم : ثبت گردش موجودي كالا درنرم افزارنظام نوين مالي با توجه به تغيير روش حسابداري و به منظور تسريع در طبقه ­بندي و ثبت‏ كالاي تحويلي به انبار (اعم ازخريد يا ...) درحسابها تحت عنوان موجودي‏ كالا و متعاقباً ثبت مصرف آنها به تفكيك سرفصل‏ هزينه و مراكز هزينه و همچنين افزايش كنترلهاي داخلي ضروري است آمار و اطلاعات‏ گردش‏ كالا توسط مسئولين مربوطه درنرم افزار نظام نوين مالي ثبت شود براي اين منظور مي­بايست: تعداد/ مقدار كالاي خريداري شده در سيستم درج و قيمت گذاري‏ گردد. قيمت گذاري كالا بايد توسط كارپرداز (نه انباردار) صورت گيرد. براي قيمت­ گذاري كالاي خريداري و تحويلي به انبارها مي بايست علاوه بر نرخ‏ خريد (فاكتور) ساير هزينه ها از جمله عوارض قانوني، حمل و نقل به قيمت خريد اضافه شود. صدور اسناد حسابداري خريد كالا بصورت خودكار صورت گرفته و در مقابل بدهكار شدن حساب موجودي كالا به تفكيك طبقات كالا، حساب كنترل خريد (كد309901 ) بستانكار مي شود. تعداد/ مقدار كالاي مصرف شده (حواله‏ هاي مصرف) مي­بايست با مشخص كردن تحويل گيرنده جهت شناسائي مركز هزينه در سيستم درج گردد. نرخ گذاري و صدور اسناد حسابداري حواله­ها بصورت خودكار بوده و ارزشيابي كالاي مصرف شده به روش فایفو مي باشد. توجه : برای سرعت در ورود اطلاعات در نرم افزار توصیه می شود کد محلی کالا در سیستم تعریف شده و هنگام ورود اطلاعات کالا مورد استفاده قرار گیرد. جزئيات ثبت گردش موجودي كالا در نرم افزار نظام نوين مالي بشرح ذيل مي باشد: 1 ) تحويل كالا به انبار توسط كارپرداز : درج مقدار/ تعداد كالا توسط انبار دار (مديريت كالا و خدمات / نگهداري كالا/ رسيد كالا / رسيد خريد) نرخ‏گذاري رسيد كالا توسط كارپرداز (مديريت كالا و خدمات / خريد كالا / نرخ گذاري /رسيد خريد) صدورسند حسابداري خودكار رسيد قيمت­گذاري شده (مديريت مالي/ حسابداري كالا و اموال/ صدور اسناد حسابداري/ رسيد هاي آماده ثبت) مشاهده و تائيد سند حسابداري صادره (مديريت مالي / تنظيم اسناد حسابداري / تائيد پيش نويس اسناد) رسيدگي و نهائي كردن سند مذكور و ارسال آن به واحد بالادستي در صورت لزوم 2 ) مصرف ( تحويل ) كالا از انبار : درج تعداد/ مقداركالاي خارج شده از انبارتوسط انبار دار( مديريت كالاو خدمات / نگهداري كالا/ حواله مصرف ) در صورت‏ كافي بودن موجودي‏ كالا اطلاعات در سيستم ذخيره مي‏گردد. با توجه به توليد سند حسابداري خودكارحواله‏ ها ، سند مربوطه در قسمت : مديريت مالي / رسيدگي اسناد/ كنترل اسناد حسابداري، قابل مشاهده و بررسي مي باشد. نهائي كردن سند مذكور و ارسال آن به واحد بالادستي در صورت لزوم گام‏ پنجم :رعايت اصول و مفروضات‏ حسابداري و دستورالعمل‏ هاي نظام نوين مالي ... گام‏ پنجم :رعايت اصول و مفروضات‏ حسابداري و دستورالعمل‏ هاي نظام نوين مالي درخصوص تشخيص حساب‏ها براي صدور اسناد حسابداري به روش تعهدي رعايت نكات ذيل در هنگام صدور اسناد حسابداري در واحدهاي تابعه و ستاد ضروري است : مفروضات حسابداري ( فرض دوره مالي، ............ ) اصول و مباني حسابداري تعهدي ( اصل قيمت تمام شده ، اصل تحقق درآمد ) رويه ها‏ي حسابداري ( روش ارزشيابي كالاي مصرف شده ) تامين اعتبار قبل از خرج و صدور سند حسابداري تامين اعتبار بطور خودكار تفكيك اقلام هزينه اي از موجودي كالا استفاده از سرفصل موجودي كالا براي اقلام خريداري شده و تحويلي به انبار ها صدور اسناد حسابداري براي حواله هاي صادره استفاده از حساب رابط براي ثبت عمليات فيمابين ستاد و واحدهاي تابعه حسب مورد ثبت خلاصه سند ماهانه در دفاتر رسمي (در ستاد و واحدهاي تابعه بصورت جداگانه ) ارسال اسناد حسابداري نهائي شده واحدهاي تابعه به ستاد در مقاطع مشخص وتوافق شده با ستاد نتایج استقرار نظام نوین مالی دردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نتایج استقرار نظام نوین مالی دردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نتایج استقرار نظام نوین مالی دردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کمیته درآمد وهزینه درآمد ( عملکرد) فرآیند طرحهای عمرانی ضمانتنامه 1-تعریف ضمانتنامه : 3- مراحل کار: ارزش ریالی ضمانتنامه های موجود دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مکانیزه نمودن ارائه خدمات مالی پایان
قسمتی از متن بالا پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه محقق ساخته – پروپوزال دکتری مدیریت

پروپوزال دکتری مدیریت,پایان نامه ارشد مدیریت,پرسشنامه محقق ساخته,پروپوزال مدیریت ...

معرفی دانشگاه الزهراء تهران - مشاور : نشریه دفترمشاوره ...

به نام خدا عنوان اصلی: معرفی دانشگاههای ایران عنوان فرعی: معرفی دانشگا الزهراء تهران

نظرات داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد گرایشهای مختلف رشته ...

این سایت برای استفاده کلیه دانشجویان، صاحبنظران و علاقمندان مدیریت تهیه گردیده است.

اخبار بانک، بیمه، طلا و ارز - بنکر

اخبار بانک، نرخ ارز، قیمت طلا، اخبار بیمه و نرخ سود بانک ها

انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...

پرسشنامه محقق ساخته – پروپوزال دکتری مدیریت

پروپوزال دکتری مدیریت,پایان نامه ارشد مدیریت,پرسشنامه محقق ساخته,پروپوزال مدیریت ...

مرکز پژوهشها - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ...

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه ...

فرهنگ اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی

پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای

معرفی دانشگاه الزهراء تهران - مشاور : نشریه دفترمشاوره ...

به نام خدا عنوان اصلی: معرفی دانشگاههای ایران عنوان فرعی: معرفی دانشگا الزهراء تهران

پرسشنامه محقق ساخته – پروپوزال دکتری مدیریت

پروپوزال دکتری مدیریت,پایان نامه ارشد مدیریت,پرسشنامه محقق ساخته,پروپوزال مدیریت ...

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

نظريه پردازان و مشاهير مديريت. مدیریت استراتژیک. امیر دوست محمدی. آذر 93

مدیریت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مدیریت فرایند به‌کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی ...

بیمارستان فارابی | قطب علمی چشم پزشکی

ارزیابی نمرات اعتبار بخشی در کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان فارابی توسعه زیرساخت ...

تکرار خبر// جانبازان به دیوان عدالت اداری مراجعه نکنند ...

اقای زریبافان عزیز با سلام و درود بر شما انچه اقای مهدی فر در مجلس در امور ایثارگران ...

معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه

معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه Vice chancellor of management development resource planning

132_کارآموزی بازرسي فني خطوط لوله شركت نفت فلات

استاتیک

ساختار اتم

دانلود بررسی و تجزیه و تحلیل نگرش مشاوران و دانش

نگارش و فروش پروپوزال و مقالات رشته کشاورزی

صادرات ميوه و تره بار

نرم افزار هك كامپيوتر و سيستم

دارویی چیستا

مقاله درمورد سبك سازي يكي از مهمترين راهكارهاي

افزایش آمار شدید در اینستاگرام (تضمینی)