دانلود رایگان


اثر اختلالات جسمی و روانی بر رخداد قاچاق مواد - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به ارزیابی اثر اختلالات جسمی و روانی بر رخداد قاچاق مواد مخدر می پردازد

دانلود رایگان
اثر اختلالات جسمی و روانی بر رخداد قاچاق مواد مخدر حسین آقایی جنت مکان - دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
فریدون جعفری - دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، استادیار دانشگاه بوعلی همدان
چکیده
به منظور بررسی میزان تأثیر اختلالات جسمی و روانی بر رخداد قاچاق مواد مخدر ، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق عبارت بودند از کلیه زندانیان محکوم به قاچاق مواد مخدر در سال 1389 در زندان دزفول در استان خوزستان، که در نهایت تعداد 40 نفر از آنها به صورت نمونه در دسترس و به روش تصادفی ساده، پرسشنامه محقق ساخته را تکمیل کردند. توزیع سنی پاسخگویان نشان داد که سن آن ها بین 18تا 48 سال بوده است، همچنین جنسیت همه قاچاقچیان مواد مخدر مورد مطالعه مرد بود. متغیر اختلالات جسمی از طریق شاخص های ابتلا به بیماری های جسمی مزمن یا معلولیت ، میزان اهمیت این موضوع برای فرد و تأثیر بیماری )در صورت ابتلا( در کسری درآمد و امکانات، و متغیر اختلالات روانی نیز با سه مؤلفه ی اضطراب، افسردگی و تنهایی، عملیاتی شده و مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاضر، همبستگی مثبت و رابطه مستقیم و قوی بین اختلالات روانی با رخداد قاچاق مواد مخدر را نشان داد که با احتمال بیش از 95 درصد معنادار بود در حالی که رابطه معناداری بین اختلالات جسمی با وقوع جرم مذکور مشاهده نگردید
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اختلالات جسمی و روانی


اثر اختلالات جسمی و روانی


قاچاق مواد مخدر


مواد مخدر


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


دانلود مقاله رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره برنامه ریزی درسی 5 ص

تصاویر با کیفیت از دعا و نماز

تحقیق درباره بررسي تحليلي اعاده دادرس بر اساس

تحقیق درباره سردار اسعـد

تحقیق درباره پوکی استخوان 1

تحقیق درمورد انقلاب صنعتی

دانلود رایگان کتاب بانوی سربدار سرگذشت شیرین

طرح تجاری درمانگاه مهر

ارائه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با

آشنايي با حسابداري